Bjugn kommune inviterer til folkemøter

onsdag 13. juni 2018, 19:00 - 21:00

Informasjon

Kommuneplanens arealdel legger føringer for hvor vi skal bygge og hvor vi skal bo i fremtiden. Bjugn kommune er i gang med å oppdatere planen og vi skal fokusere på tre tema: bolig, næring og strandsonen. Vi ønsker innspill til arbeidet og inviterer derfor innbyggerne i Bjugn til folkemøter og til åpen kontordag. På møtene vil administrasjonen presentere planarbeidet og det vil være mulig å komme med innspill/forslag til endret arealbruk. Innspillene tas med i det videre arbeidet.

FOLKEMØTER

- Oksvoll/Nes/Tarva 11.06.2018 kl. 1900-2100 Eidsvoll forsamlingshus

- Lysøysund 12.06.2018 kl. 1900-2100 Fagerenget Montessoriskole

- Vallersund 13.06.2018 kl. 1900-2100 Vallersund oppvekstsenter

- Høybakken/Stallvika 14.06.2018 kl. 1900-2100 Kongsvoll forsamlingshus

- Botngård/Ervika/Elveng 18.06.2018 kl. 1900-2100 Bjugn kulturhus

 

På møtene vil det også bli mulighet for å komme med innspill i forbindelse med rullering av trafikksikkerhetsplanen

Det er kapittel 3 Tiltak i trafikksikkerhetsplanen som skal "rulleres"

Trafikksikkerhetsplan for Bjugn kommune 2016 - 2019

 

ÅPEN KONTORDAG

Vi ønsker også å invitere til en åpen kontordag. Da kan du ta turen innom rådhuset hvor du kan stille spørsmål til administrasjonen eller komme med innspill til planen.

20.06.2018 kl. 0900-1500 i Bjugn rådhus

Hvis du ikke har anledning til å delta på folkemøtene og har innspill/forslag til endret arealbruk, kan du sende disse til kommunen. Da må du beskrive tiltaket og begrunne ønskede endringer. Du bør også forklare litt om hva området brukes til i dag og legge ved et detaljert situasjonskart hvor det aktuelle området markeres. Her kan du gjerne skissere hva du ønsker innenfor området innspillet gjelder. Kart kan skrives ut fra kommunens kartsystem.

Eventuelle innspill/forslag sendes til Bjugn kommune på elektronisk skjema eller på post til Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, Innspillene merkes «innspill til kommuneplanens arealdel».

Fristen for å komme med innspill er 01.09.2018.

Sted

Vallersund Oppvekstsenter
 

Nettside: http://

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender