Ansattoversikt


Helse - Fastleger

Ansatte i avdelingen Helse - Fastleger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spes. allmennmedisin / kommuneoverlege 72 51 99 00 E-post

Helse - Kommuneoverlege/medisinsk faglig rådgiver

Ansatte i avdelingen Helse - Kommuneoverlege/medisinsk faglig rådgiver
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spes. allmennmedisin / kommuneoverlege 72 51 99 00 E-post

Legekontor

Ansatte i avdelingen Legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spes. allmennmedisin / kommuneoverlege 72 51 99 00 E-post