Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

Ansattoversikt


Administrasjon/Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Administrasjon/Rådmannskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kultursjef 948 11 391 E-post
Konstituert oppvekstsjef/Enhetsleder barnehagene 414 54 765 E-post
Prosjektleder nye Ørland 917 60 241 917 60 241 E-post
Oppvekstsjef 415 00 138 E-post
Rådmann 926 62 565 926 62 565 E-post
Prosjektmedarbeider 971 95 597 E-post

Anlegg og drift

Ansatte i avdelingen Anlegg og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør 952 25 653 E-post
Konsulent 903 62 294 E-post
Ingeniør 467 93 143 E-post
Prosjektleder 415 84 109 E-post
Ingeniør 403 07 336 E-post

Anlegg og drift - bygg drift (Vaktmesterteamet)

Ansatte i avdelingen Anlegg og drift - bygg drift (Vaktmesterteamet)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsoperatør 477 58 815 E-post
Vaktmester 994 24 579 E-post
Ledende vaktmester 975 39 406 E-post
Vaktmester 952 40 850 E-post
Vaktmester 902 95 276 E-post
908 32 205

Arealbruk (byggesak og reguleringsplaner)

Ansatte i avdelingen Arealbruk (byggesak og reguleringsplaner)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arealplanlegger 468 50 129 E-post
Oppmålingsingeniør 468 34 451 E-post
Byggesaksbehandler 468 51 727 E-post
Leder for arealbruksenheten 902 52 406 E-post
Byggesaksbehandler 902 79 610 E-post

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert oppvekstsjef/Enhetsleder barnehagene 414 54 765 E-post

Barnehagestyrere

Ansatte i avdelingen Barnehagestyrere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Bekkfaret barnehage 916 35 302 E-post
Styrer Lyngrabben barnehage 452 18 512 E-post
Styrer Solkysten barnehage 959 25 826 E-post

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 95 09 E-post
Biblioteksjef 72 51 95 09 E-post
Bibliotekar 72 51 95 09 E-post

Bjugn kommune

Ansatte i avdelingen Bjugn kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 95 00 E-post

Campus - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Campus - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 926 02 549 E-post

Campus - Bjugn Kulturhus

Ansatte i avdelingen Campus - Bjugn Kulturhus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsleder 976 13 851 E-post
Kulturhussjef 913 52 900 E-post

Campus - Fosenhallen

Ansatte i avdelingen Campus - Fosenhallen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsleder 938 10 396 E-post
452 65 644
Isbanetekniker 997 61 915
Isbanetekniker 954 17 804

Fosen Brann- og redningstjeneste

Ansatte i avdelingen Fosen Brann- og redningstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Beredskap 918 42 546 E-post
IKS 72 51 40 00 E-post
Post sendes til :                        FBRT, Postboks 401, 7129 Brekstad
 
Besøk oss her/vareadresse:      Fjæraveien , 7130 Brekstad
Feier i Bjugn 915 50 783 E-post
Leder Forebyggende 970 98 406 E-post
Brannsjef 911 03 189 E-post

Fosen Helse IKS

Ansatte i avdelingen Fosen Helse IKS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunepsykolog 958 36 790

Fosen Regnskap

Ansatte i avdelingen Fosen Regnskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 468 32 291 E-post
Leder 414 00 389 E-post
Førstekonsulent 947 84 379 E-post
E-post
Rådgiver 468 59 032 E-post
Økonomirådgiver 926 08 003 E-post
Økonomikonsulent 481 97 498 E-post
Sekretær 910 03 437 E-post
Førstekonsulent 908 97 716 E-post
Førstekonsulent 468 32 849 E-post
Førstekonsulent 468 04 523 E-post

Frivilligsentralen

Ansatte i avdelingen Frivilligsentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 72 51 95 34 948 39 617 E-post

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 75 695
482 03 384

Helse - Fastleger

Ansatte i avdelingen Helse - Fastleger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spes. allmennmedisin / kommuneoverlege 72 51 99 00 E-post
Allmennlege 72 51 99 00
Allmennlege 72 51 99 00
Allmennlege /petroleumslege 72 51 99 00

Helse - Forvaltning og administrasjon

Ansatte i avdelingen Helse - Forvaltning og administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
908 18 909 E-post
Rådgiver 920 49 343 E-post
Kontorleder koordinerende enhet 980 34 922 E-post
Sekretær 468 01 638 E-post
Fagleder forvaltning 474 13 851 E-post
Sekretær / turnusansvarlig 468 09 540 E-post

Helse - Habilitering, helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse - Habilitering, helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 59 493
Avdelingsleder Barn og unge 934 54 569 E-post
Avdelingsleder Stranda aktivitetssenter 917 88 179 E-post
Avdelingsleder Psykisk helse og rusarbeid 959 25 802 E-post
Avdelingsleder Soltunet 476 39 756 E-post
Folkehelsekoordinator 995 67 492 E-post
Enhetsleder habilitering, helse og familie 909 44 294 E-post
Avdelingsleder helsestasjon/ helsesykepleier 962 37 739 E-post
Avdelingsleder Legekontoret 915 53 243 E-post
72 52 04 05 E-post
Fysioterapeut - Helse og familie/helsestasjonen 469 30 406 E-post

Helse - Hjemmebasert omsorg

Ansatte i avdelingen Helse - Hjemmebasert omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder hjemmebasert omsorg 951 60 257 E-post
Enhetsleder hjemmebasert omsorg 958 15 956 E-post
Avdelingsleder hjemmesykepleien 482 72 291
Fysioterapeut hverdagsrehabilitering 974 66 345 E-post
Avdelingsleder Dr. Sauers vei 18 - 22 476 33 642 E-post

Helse - Institusjonsbasert omsorg

Ansatte i avdelingen Helse - Institusjonsbasert omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 37 851 E-post
72 51 94 42
Enhetsleder institusjonsbasert omsorg 958 77 040 E-post
Avdelingsleder kjøkken 72 51 94 21 E-post
Arbeidsstua - aktivitør 948 28 150
Vaktmester 908 21 645 E-post
Fysioterapeut 476 02 250 476 02 250 E-post
Ergoterapeut 915 66 549 E-post
Avdelingsleder Dr. Sauers vei 24 452 66 032 E-post
Avdelingsleder sykehjem 971 97 371 E-post

Helse - Kommuneoverlege/medisinsk faglig rådgiver

Ansatte i avdelingen Helse - Kommuneoverlege/medisinsk faglig rådgiver
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spes. allmennmedisin / kommuneoverlege 72 51 99 00 E-post

Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut for barn og unge 469 30 406 E-post
Helsesykepleier 468 02 752 E-post
Konstituert helsesykpleier 902 45 832 E-post

Skolehelsetjenesten Botngård skole og Vallersund oppvekstsenter, 100% stilling

Helsesykepleier 911 04 798 E-post
Jordmor 476 51 954 E-post
Avdelingsleder/helsesykepleier 962 37 739 962 37 739 E-post
Psykiatrisk sykepleier (Fosen videregående skole) 959 25 002 E-post
Fysioterapeut - Helse og familie/helsestasjonen 469 30 406 E-post

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kultursjef 948 11 391 E-post
Leder Bjugn ungdomsklubb 481 87 869 E-post

Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder kultur 975 96 695 E-post

Landbrukskontoret Ørland/Bjugn

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret Ørland/Bjugn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbrukssjef 415 29 118 E-post
Landbrukssjef 990 24 199 E-post

Legekontor

Ansatte i avdelingen Legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunelege/fastlege 72 51 99 00
Spes. allmennmedisin / kommuneoverlege 72 51 99 00 E-post
72 51 99 00
Allmennlege 72 51 99 00
Allmennlege 72 51 99 00
Avdelingsleder Legekontoret 915 53 243 E-post
Allmennlege /petroleumslege 72 51 99 00

Oppvekst - Bjugn voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Oppvekst - Bjugn voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programrådgiver - leder voksenopplæring oppstart 01.08.19 481 10 194 E-post
Leder Voksenopplæring 481 10 194 E-post

Oppvekst - Botngård skole

Ansatte i avdelingen Oppvekst - Botngård skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør 911 29 349 E-post
72 51 96 50
Inspektør b-trinn 905 89 200 E-post
Rådgiver 901 46 425 E-post
403 11 140 E-post
Rektor Botngård skole - 8. - 10. trinn 911 38 361 E-post
Sekretær 948 62 414 948 62 414 E-post
Rektor Botngård skole - 1. - 7. trinn 932 29 732 E-post

Oppvekst - Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Oppvekst - Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningekoordinator 907 13 639 E-post
Programrådgiver - leder voksenopplæring oppstart 01.08.19 481 10 194 E-post

Oppvekst - Vallersund oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Oppvekst - Vallersund oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Vallersund oppvekstsenter 72 52 07 52 915 97 802 E-post
72 52 07 75

Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef oppvekst og utdanning i nye Ørland kommune 934 50 296 E-post
Oppvekstsjef 415 00 138 E-post

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 926 02 549 E-post
Ordfører 906 46 619 E-post
906 46 619 E-post

Personal og organisasjon

Ansatte i avdelingen Personal og organisasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærling 72 51 95 00 E-post
Kontormedarbeider 911 68 667 E-post
Personalrådgiver 920 40 347 E-post
IKT-Rådgiver - Personvernombud 416 22 779 E-post
Konsulent 913 65 928 E-post
Konsulent 994 11 540 E-post
Arkivleder 970 93 051 E-post
Personalrådgiver 970 90 004 E-post
Personal- og organisasjonssjef 918 36 350 E-post
Konsulent 911 74 669 E-post
Seniorrådgiver 912 40 475 E-post

PPT Bjugn Ørland

Ansatte i avdelingen PPT Bjugn Ørland
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 95 48
Pedagogisk psykologisk rådgiver 909 51 149 E-post
Sekretær 907 12 357 E-post
Psykolog - Leder PPT 907 23 758 E-post
Konsulent 907 98 759 E-post
Spesialpedagog 911 09 834 E-post
Spesialpedagog 959 41 160 E-post
Pedagogisk psykologisk rådgiver 908 43 801 E-post
Spesialpedagog 481 82 882 E-post
Pedagogisk psykologisk rådgiver/logoped 900 29 059 E-post

PPT videregående opplæring

Ansatte i avdelingen PPT videregående opplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ped.psyk. rådgiver 74 17 43 62 952 62 315 E-post

 

 

Konsulent 74 17 43 19 922 53 724 E-post
Rådgiver 74 17 42 87 952 35 969 E-post

 

Skilleås, Hanne Rådgiver - videregående opplæring 74 17 42 87

 

Psykisk helse og rusarbeid

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rusarbeid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72519920/72519921
Sosionom 902 31 397 E-post
Avdelingsleder Psykisk helse og rusarbeid 959 25 802 E-post
Psykiatrisk sykepleier 72 51 94 16 E-post

Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rodeleder 412 83 965 E-post
Ledende renholder 922 49 432 E-post

Revisjon Midt-Norge SA

Ansatte i avdelingen Revisjon Midt-Norge SA
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
E-post

Uteseksjonen

Ansatte i avdelingen Uteseksjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 47 443 E-post

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 416 22 743 E-post
Controller 950 40 848 E-post

Ørland Tannklinikk

Ansatte i avdelingen Ørland Tannklinikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 17 68 88 E-post

Ørland Tannklinikk er den offentlige tannklinikken for Ørland kommune og Bjugn kommune.

Ørland Tannklinikk har lokaler i Ørland medisinske senter, inngang D, samme inngang som legesenteret