Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Administrasjon/Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Administrasjon/Rådmannskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kultursjef 948 11 391 E-post
Helsesjef 400 16 097 E-post
Konstituert oppvekstsjef/Enhetsleder barnehagene 414 54 765 E-post
Prosjektleder nye Ørland 917 60 241 917 60 241 E-post
Oppvekstsjef 415 00 138 E-post
Rådmann 926 62 565 926 62 565 E-post
Prosjektmedarbeider 971 95 597 E-post

Anlegg og drift

Ansatte i avdelingen Anlegg og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør 952 25 653 E-post
Konsulent 903 62 294 E-post
Ingeniør 467 93 143 E-post
Prosjektleder 415 84 109 E-post
Leder 908 15 578 E-post
Ingeniør 403 07 336 E-post

Anlegg og drift - bygg drift (Vaktmesterteamet)

Ansatte i avdelingen Anlegg og drift - bygg drift (Vaktmesterteamet)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsoperatør 477 58 815
Vaktmester 994 24 579 E-post
Vaktmester 952 31 920 E-post
Ledende vaktmester 975 39 406 E-post
Vaktmester 952 40 850 E-post
Vaktmester 902 95 276 E-post
908 32 205

Arealbruk (byggesak og reguleringsplaner)

Ansatte i avdelingen Arealbruk (byggesak og reguleringsplaner)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arealplanlegger 468 50 129 E-post
Oppmålingsingeniør 468 34 451 E-post
Byggesaksbehandler 468 51 727 E-post
Leder for arealbruksenheten 902 52 406 E-post
Byggesaksbehandler 902 79 610 E-post

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert oppvekstsjef/Enhetsleder barnehagene 414 54 765 E-post

Barnehagestyrere

Ansatte i avdelingen Barnehagestyrere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Bekkfaret barnehage 916 35 302 E-post
Styrer Lyngrabben barnehage 452 18 512 E-post
Styrer Solkysten barnehage 959 25 826 E-post

Bjugn kommune

Ansatte i avdelingen Bjugn kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 95 00 E-post

Campus - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Campus - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 926 02 549 E-post

Campus - Bjugn Kulturhus

Ansatte i avdelingen Campus - Bjugn Kulturhus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsleder 976 13 851 E-post
Kulturhussjef 913 52 900 E-post

Campus - Fosenhallen

Ansatte i avdelingen Campus - Fosenhallen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsleder 938 10 396 E-post
452 65 644
Isbanetekniker 997 61 915
Isbanetekniker 954 17 804

Fosen Brann- og redningstjeneste

Ansatte i avdelingen Fosen Brann- og redningstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Beredskap 918 42 546 E-post
IKS 72 51 40 00 E-post
Post sendes til :                        FBRT, Postboks 401, 7129 Brekstad
 
Besøk oss her/vareadresse:      Fjæraveien , 7130 Brekstad
Feier i Bjugn 915 50 783 E-post
Leder Forebyggende 970 98 406 E-post
Brannsjef 911 03 189 E-post

Fosen Helse IKS

Ansatte i avdelingen Fosen Helse IKS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunepsykolog 958 36 790

Fosen Regnskap

Ansatte i avdelingen Fosen Regnskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 468 32 291 E-post
Leder 468 16 963 E-post
Førstekonsulent 947 84 379 E-post
E-post
Rådgiver 468 59 032 E-post
Økonomirådgiver 926 08 003 E-post
Økonomikonsulent 413 62 820 E-post
Sekretær 910 03 437 E-post
Førstekonsulent 908 97 716 E-post
Førstekonsulent 468 32 849 E-post
Førstekonsulent 468 04 523 E-post

Frivilligsentralen

Ansatte i avdelingen Frivilligsentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 72 51 95 34 948 39 617 E-post

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 75 695
482 03 384

Helse - Fastleger

Ansatte i avdelingen Helse - Fastleger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spes. allmennmedisin / kommuneoverlege 72 51 99 00 E-post
Allmennlege 72 51 99 00
Allmennlege 72 51 99 00
Allmennlege /petroleumslege 72 51 99 00

Helse - Forvaltning og administrasjon

Ansatte i avdelingen Helse - Forvaltning og administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
908 18 909 E-post
Rådgiver 920 49 343 E-post
Kontorleder koordinerende enhet 980 34 922 E-post
Sekretær 468 01 638 E-post
Fagleder forvaltning 474 13 851 E-post
Sekretær / turnusansvarlig 468 09 540 E-post

Helse - Habilitering, helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse - Habilitering, helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 59 493
Avdelingsleder Barn og unge 934 54 569 E-post
Avdelingsleder Stranda aktivitetssenter 917 88 179 E-post
Avdelingsleder Psykisk helse og rusarbeid 959 25 802 E-post
Avdelingsleder Soltunet 476 39 756 E-post
Folkehelsekoordinator 995 67 492 E-post
Enhetsleder habilitering, helse og familie 909 44 294 E-post
Avdelingsleder helsestasjon/ helsesykepleier 962 37 739 E-post
Avdelingsleder Legekontoret 915 53 243 E-post
72 52 04 05 E-post
Fysioterapeut - Helse og familie/helsestasjonen 469 30 406 E-post

Helse - Hjemmebasert omsorg

Ansatte i avdelingen Helse - Hjemmebasert omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder hjemmebasert omsorg 951 60 257 E-post
Enhetsleder hjemmebasert omsorg 958 15 956 E-post
Avdelingsleder hjemmesykepleien 482 72 291
Fysioterapeut hverdagsrehabilitering 974 66 345 E-post
Avdelingsleder Dr. Sauers vei 18 - 22 476 33 642 E-post

Helse - Institusjonsbasert omsorg

Ansatte i avdelingen Helse - Institusjonsbasert omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 37 851 E-post
72 51 94 42
Enhetsleder institusjonsbasert omsorg 958 77 040 E-post
Avdelingsleder kjøkken 72 51 94 21 E-post
Arbeidsstua - aktivitør 948 28 150
Vaktmester 908 21 645 E-post
Fysioterapeut 905 55 236 E-post
Ergoterapeut 915 66 549 E-post
Avdelingsleder Dr. Sauers vei 24 452 66 032 E-post
Avdelingsleder sykehjem 971 97 371 E-post

Helse - Kommuneoverlege/medisinsk faglig rådgiver

Ansatte i avdelingen Helse - Kommuneoverlege/medisinsk faglig rådgiver
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spes. allmennmedisin / kommuneoverlege 72 51 99 00 E-post

Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut for barn og unge 469 30 406 E-post
Helsesykepleier 468 02 752 E-post
Konstituert helsesykpleier 902 45 832 E-post

Skolehelsetjenesten Botngård skole og Vallersund oppvekstsenter, 100% stilling

Helsesykepleier 911 04 798 E-post
Jordmor 476 51 954 E-post
Avdelingsleder/helsesykepleier 962 37 739 962 37 739 E-post
Psykiatrisk sykepleier (Fosen videregående skole) 959 25 002 E-post
Fysioterapeut - Helse og familie/helsestasjonen 469 30 406 E-post

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kultursjef 948 11 391 E-post
Leder Bjugn ungdomsklubb 481 87 869 E-post

Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder kultur 975 96 695 E-post

Landbrukskontoret Ørland/Bjugn

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret Ørland/Bjugn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbrukssjef 415 29 118 E-post
Landbrukssjef 990 24 199 E-post

Legekontor

Ansatte i avdelingen Legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunelege/fastlege 72 51 99 00
Spes. allmennmedisin / kommuneoverlege 72 51 99 00 E-post
72 51 99 00
Allmennlege 72 51 99 00
Allmennlege 72 51 99 00
Avdelingsleder Legekontoret 915 53 243 E-post
Allmennlege /petroleumslege 72 51 99 00

Oppvekst - Bjugn voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Oppvekst - Bjugn voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programrådgiver - leder voksenopplæring oppstart 01.08.19 481 10 194 E-post
Leder Voksenopplæring 481 10 194 E-post

Oppvekst - Botngård skole

Ansatte i avdelingen Oppvekst - Botngård skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør 911 29 349 E-post
72 51 96 50
Inspektør b-trinn 905 89 200 E-post
Rådgiver 901 46 425 E-post
403 11 140 E-post
Rektor Botngård skole - 8. - 10. trinn 911 38 361 E-post
Sekretær 948 62 414 948 62 414 E-post
Rektor Botngård skole - 1. - 7. trinn 932 29 732 E-post

Oppvekst - Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Oppvekst - Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningekoordinator 907 13 639 E-post
Programrådgiver - leder voksenopplæring oppstart 01.08.19 481 10 194 E-post

Oppvekst - Vallersund oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Oppvekst - Vallersund oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Vallersund oppvekstsenter 72 52 07 52 915 97 802 E-post
72 52 07 75

Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef oppvekst og utdanning i nye Ørland kommune 934 50 296 E-post
Oppvekstsjef 415 00 138 E-post

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 926 02 549 E-post
Ordfører 906 46 619 E-post
906 46 619 E-post

Personal og organisasjon

Ansatte i avdelingen Personal og organisasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærling 72 51 95 00 E-post
Kontormedarbeider 911 68 667 E-post
Personalrådgiver 920 40 347 E-post
IKT-Rådgiver - Personvernombud 416 22 779 E-post
Konsulent 913 65 928 E-post
Konsulent 994 11 540 E-post
Arkivleder 970 93 051 E-post
Personalrådgiver 970 90 004 E-post
Personal- og organisasjonssjef 918 36 350 E-post
Konsulent 911 74 669 E-post
Seniorrådgiver 912 40 475 E-post

PPT Bjugn Ørland

Ansatte i avdelingen PPT Bjugn Ørland
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 95 48
Pedagogisk psykologisk rådgiver 909 51 149 E-post
Sekretær 907 12 357 E-post
Psykolog - Leder PPT 907 23 758 E-post
Konsulent 907 98 759 E-post
Spesialpedagog 911 09 834 E-post
Spesialpedagog 959 41 160 E-post
Pedagogisk psykologisk rådgiver 908 43 801 E-post
Spesialpedagog 481 82 882 E-post
Pedagogisk psykologisk rådgiver/logoped 900 29 059 E-post

PPT videregående opplæring

Ansatte i avdelingen PPT videregående opplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ped.psyk. rådgiver 74 17 43 62 952 62 315 E-post

 

 

Konsulent 74 17 43 19 922 53 724 E-post
Rådgiver 74 17 42 87 952 35 969 E-post

 

Skilleås, Hanne Rådgiver - videregående opplæring 74 17 42 87

 

Psykisk helse og rusarbeid

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rusarbeid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72519920/72519921
Sosionom 902 31 397 E-post
Avdelingsleder Psykisk helse og rusarbeid 959 25 802 E-post
Psykiatrisk sykepleier 72 51 94 16 E-post

Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rodeleder 412 83 965 E-post
Ledende renholder 922 49 432 E-post

Revisjon Midt-Norge SA

Ansatte i avdelingen Revisjon Midt-Norge SA
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
E-post

Uteseksjonen

Ansatte i avdelingen Uteseksjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 47 443 E-post

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 416 22 743 E-post
Controller 950 40 848 E-post

Ørland Tannklinikk

Ansatte i avdelingen Ørland Tannklinikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 17 68 88 E-post

Ørland Tannklinikk er den offentlige tannklinikken for Ørland kommune og Bjugn kommune.

Ørland Tannklinikk har lokaler i Ørland medisinske senter, inngang D, samme inngang som legesenteret