Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Anlegg og drift

Ansatte i avdelingen Anlegg og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør 72 51 95 77
Enhetsleder 72 51 95 76
Konsulent 72 51 95 95
Ingeniør 72 51 95 82

Arealbruk

Ansatte i avdelingen Arealbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggesaksbehandler 72 51 95 35
Oppmålingsingeniør 72 51 95 80 907 30 682
Leder arealbruksenheten 72 51 95 78

Bekkfaret barnehage

Ansatte i avdelingen Bekkfaret barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 96 32
72 51 96 37 468 22 872
72 51 96 36 468 23 623
72 51 96 38 468 04 518
72 51 96 34 919 11 793
72 51 96 39 414 01 345
72 51 96 35 468 31 657
Styrer 72 51 96 30 916 35 302

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert biblioteksjef 72 51 95 09
72 51 95 09

Bjugn kommune

Ansatte i avdelingen Bjugn kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 95 00

Bjugn voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Bjugn voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Voksenopplæringsleder 72 51 96 55

Botngård skole

Ansatte i avdelingen Botngård skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 72 51 96 58
Inspektør b-trinn 72 51 96 65
Rektor 72 51 96 53
Rådgiver 72 51 96 73
403 11 140
Inspektør/ voksenopplæring 72 51 96 55

Fosen Brann- og redningstjeneste

Ansatte i avdelingen Fosen Brann- og redningstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Beredskap 918 42 546
IKS 72 51 40 00
Post sendes til :                        FBRT, Postboks 401, 7129 Brekstad
 
Besøk oss her/vareadresse:      Fjæraveien , 7130 Brekstad
Feier i Bjugn 915 50 783
Leder Forebyggende 970 98 406
Brannsjef 911 03 189

Fosen Helse IKS

Ansatte i avdelingen Fosen Helse IKS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunepsykolog 958 36 790
Kreftkoordinator 948 36 802

Fosen kommunerevisjon

Ansatte i avdelingen Fosen kommunerevisjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 72 51 95 72 908 09 733

Fosen Regnskap

Ansatte i avdelingen Fosen Regnskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 72 51 95 27
Rådgiver 72 51 95 18
Førstekonsulent 72 51 95 17
Rådgiver 72 51 95 21 481 82 940
Leder 72 51 95 68
Førstekonsulent 72 51 95 28
Sekretær 72 51 95 11
Førstekonsulent 72 51 95 26
Førstekonsulent 72 51 95 22
Førstekonsulent 72 51 95 25

Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster 72 51 97 84
Skolehelsetjenesten 913 20 587

Skolehelsetjenesten Botngård skole og Vallersund oppvekstsenter, 100% stilling

Helsesøster 72 51 97 81
Skolehelsetjensten 415 61 214

50 % stilling

Skolehelsetjenesten Botngård skole onsdag og fredag.

Vallesund oppvekstsenter mandager i partallsuker.

Jordmor 72 51 97 85
Fysioterapeut 72 51 97 89
Ledende helsesøster 72 51 97 82 962 37 739
Skolehelsetjenesten ved Fosen vgs 959 25 002

IT-avdeling

Ansatte i avdelingen IT-avdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 416 22 779 416 22 779

Kirkekontoret

Ansatte i avdelingen Kirkekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fungerende sokneprest 72 51 95 63 922 13 061
Klokker 402 49 035
Trosopplærer 926 42 162 926 42 162
Renholder
Klokker 980 10 476
Kirketjener Bjugn og Hegvik 413 37 775
Stell av graver 991 15 241

Stell av graver

Kirketjener Jøssund, Nes og Tarva 951 31 238
Kirkeverge 72 51 95 60 984 89 470
Organist 928 26 817
Diakoniarbeider 72 51 95 38 905 21 235
Menighetsrådssekretær 72 51 95 71 922 57 580
Sekretær 72 51 95 64
Prestevikar 72 51 95 62 917 63 352
Kirkeverge (perm. fra 20.10.2016)

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder frivilligsentral 72 51 95 34 926 00 232
Kultursjef 72 51 95 49 926 62 565

Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder kulturskolen 72 51 95 94 975 96 695

Landbrukskontoret Ørland/Bjugn

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret Ørland/Bjugn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbrukssjef 72 51 55 05 415 29 118
landbrukssjef 990 24 199

Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72519900/faxnr.72519901
Spesialist allmennmedisin 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00
Allmennpraktiserende lege 72 51 99 00
Leder legekontoret 72 51 99 00
Fastlege 72 51 99 00

Lyngrabben barnehage

Ansatte i avdelingen Lyngrabben barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 99 61 907 62 051
72 51 99 62 918 29 091
72 51 99 63 918 20 451
72 51 99 60 918 26 163
473 47 568
Styrer Lyngrabben barnehage 72 51 94 28 452 18 512

Miljøavdelingen

Ansatte i avdelingen Miljøavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 928 91 216

NAV Bjugn

Ansatte i avdelingen NAV Bjugn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sosionom 55 55 33 33
Leder 55 55 33 33
Sosionom 55 55 33 33
55 55 33 33
Saksbehandler 55 55 33 33

Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef 72 51 95 31
Enhetsleder barnehagene 72 51 95 93 414 54 765

Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesjef 72 51 96 03

Pleie Rehabilitering Omsorg - Forvaltningskontor

Ansatte i avdelingen Pleie Rehabilitering Omsorg - Forvaltningskontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder forvaltningskontoret 72 51 94 03

Pleie Rehabilitering Omsorg - Ledelse

Ansatte i avdelingen Pleie Rehabilitering Omsorg - Ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avd. leder kjøkken 72 51 94 21
Avd. leder hjemmesykepleien 72 51 94 07 482 72 291
480 37 851
NK/rådgiver 72 51 94 06 920 49 343
Leder barn&unge, Kamhaugv, Stranda aktivitetsenter 72 51 94 23 980 34 922
avd.leder sykehj./Dr. Sauersv. 20+22 72 51 94 97 958 77 040
avdelingsleder hjemmesykepleie/Dr Sauersvei 24 72 51 94 10 474 13 851
Enhetsleder 72 51 94 98 971 95 597

Pleie Rehabilitering Omsorg -Merkantilt ansatte

Ansatte i avdelingen Pleie Rehabilitering Omsorg -Merkantilt ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 94 22
72 51 94 03
72 51 94 04

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 72 51 95 06 926 02 549
Ordfører 72 51 95 10 906 46 619
72 51 95 10

PPT Bjugn Ørland

Ansatte i avdelingen PPT Bjugn Ørland
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 72 51 95 48
Psykolog - Leder PPT 72 51 95 16
Pedagogisk psykologisk rådgiver 72 52 95 42
sekretær 72 51 95 48
Spesialpedagog 72 51 95 46
Spesialpedagog 72 51 95 41
Pedagogisk psykologisk rådgiver 72 51 95 43
Spesialpedagog 72 51 95 47
logoped 72 51 95 45

PPT videregående opplæring

Ansatte i avdelingen PPT videregående opplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog videregående opplæring 72 81 41 07

 

 

72 81 41 07
Teamkoordinator - videregående opplæring 72 81 41 07

 

Skilleås, Hanne Spesialpedagog - videregående opplæring 72 81 41 07

 

Psykisk helse

Ansatte i avdelingen Psykisk helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sosionom 72 51 94 14 979 69 620
72519920/72519921
Fagleder 72 51 94 15 959 25 802
Psykiatrisk sykepleier 72 51 94 16

Rehabilitering (fysioterapeut/ergoterapeut)

Ansatte i avdelingen Rehabilitering (fysioterapeut/ergoterapeut)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Syn og hørsel 72 51 94 27 477 03 730
Ergoterapeut 72 51 94 27 477 03 730
Fysioterapeut 72 51 94 09 920 84 669
Fysioterapeut 72 51 94 19

Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rodeleder 476 56 037
Rodeleder 412 83 965
Ledende renholder 918 89 635

Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Rådmannskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 72 51 95 20
Kommunalsjef oppvekst 72 51 95 31
Helsesjef 72 51 96 03
Rådgiver 72 51 95 14
Rådmann 917 60 241 917 60 241
Flyktningekoordinator 72 51 96 02

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontormedarbeider 72 51 95 00
Sekretær 72 51 95 00
Konsulent 72 51 95 00
Arkivleder 72 51 95 08
Konsulent 72 51 95 51
Leder 72 51 95 33 412 69 270

Solkysten barnehage

Ansatte i avdelingen Solkysten barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 52 79 06 468 23 806
72 52 94 50 917 03 079
72 52 07 70 94780920/97401375
72 52 89 77 959 25 826

Stranda Aktivitetsenter

Ansatte i avdelingen Stranda Aktivitetsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Administrativ leder aktivitetsavdelingen 72 51 94 23
Fagleder 72 52 04 05
72 52 04 05

Støttekontakter

Ansatte i avdelingen Støttekontakter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
975 02 663

Uteseksjonen

Ansatte i avdelingen Uteseksjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
975 44 656
900 97 294

Vaktmestere

Ansatte i avdelingen Vaktmestere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 72 51 94 31 908 21 645

Vaktmesterteamet

Ansatte i avdelingen Vaktmesterteamet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 994 24 579
Vaktmester 952 31 920
Ledende vaktmester 975 39 406
Vaktmester 952 40 850
Vaktmester 902 95 276

Vallersund oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Vallersund oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 72 52 07 52
72 52 07 75

Vannverket

Ansatte i avdelingen Vannverket
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
915 30 337
952 31 960
900 68 782

Velferdsteknologi

Ansatte i avdelingen Velferdsteknologi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 94 98

Ørland Tannklinikk

Ansatte i avdelingen Ørland Tannklinikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tannhelsesekretær 72 52 43 37
Tannlege 72 52 43 37 913 26 726
Tannhelsesekretær 72 52 43 37
Tannlege 72 52 43 37
Tannhelsesekretær 72 52 43 37
Tannhelsesekretær 72 52 43 37
72 52 43 37

Ørland Tannklinikk er den offentlige tannklinikken for Ørland kommune og Bjugn kommune.

Ørland Tannklinikk har lokaler i Ørland medisinske senter, inngang D, samme inngang som legesenteret

Tannpleier 72 52 43 37

Nyheter fra Bjugn kommune

Hva skjer i Bjugn?