Du er her: Bjugn / Tjenester i Bjugn / Helse og omsorg / Pasientreiser
 |  Nettkart |  Minsk fontstørrelsen Øk fontstørrelsen
Toppbilde for Bjugn kommune

Pasientreiser med drosje og Helsebuss

Bestilling av pasientreiser med drosje og Helsebuss. Endringen gjelder alle kommuner på Fosen


Nasjonale krav om elektronisk innrapportering av egenandeler gjelder alle pasientreiser som St. Olavs Hospital HF dekker utgiftene til.

Når ordningen er på plass i alle ledd (på transport, hos behandler, i apotek osv.) vil det komme pasienten tilgode ved at de på denne måten slipper å sende inn kvitteringer for betalt egenandel. Frikortet kommer automatisk i posten når egenandelstaket er nådd.

 

Endringen utrulles gradvis i alle kommuner i Sør Trøndelag i løpet av høsten 2009.

 

Fremgangsmåte for bestilling:

 

  • Rekvisisjon på medisinsk grunnlag: Pasienten henvender seg som før, til behandler (sykehus, lege, legesenter, fysioterapeut osv.) for å forhøre seg om rekvisisjon for reise til/fra behandling.
  • I stedet for å skrive papirrekvisisjon, bestiller behandler reise hos pasientreisekontoret (Kjørekontoret) på vegne av pasienten. (Forutsatt at det er helsemessig behov for drosje/ekstraskyss). Pasienten trenger ikke papirrekvisisjon.
  • Rekvisisjon for reise på kommunikasjonsmessig grunnlag (når det ikke går rutegående transporttilbud). Pasient (eller den som bestiller på vegne av pasient) må kontakte Pasientreisekontoret på tlf. 05515 for rekvisisjon på kommunikasjonsmessig grunnlag. NAV utsteder ikke slike rekvisisjoner lenger.

 

Obs! Husk å bestille transport innen kl 13:00 dagen før (man – fre) reisen skal foretas.

 

Helseekspressen går mellom Åfjord og St. Olavs Hospital hver dag. Helseekspressen er spesialinnredet for deg som er pasient. Den har behagelige seter, plass til rullestol og båre, kaffeservering, liggestoler, handikaptoalett og hyggelige sjåfører som hjelper deg.
Du kan selv bestille plass på Helseekspressen innen kl. 13.00 siste virkedag før avreise. Husk å bestille til- og frakjøring dersom du ikke kan komme deg til bussen selv.

Helseekspressen er hovedtilbudet for pasientreiser på strekninngen. Dersom du må ha annen transport, må dette godkjennes/bestilles av medisinsk behandler. Rutetider

 

Hentetid (når kommer drosjen?)

Innad i kommunen: Hentetid tilpasses avstand til behandlingssted ut fra dagens beregning av tidsforbruk på strekningen. Det betyr at pasienten i hovedsak må være reiseklar 15 – 30 minutter før timeavtale ut fra hvor i kommunen vedkommende bor/skal hentes.( Noe mer enn 30 min fra enkelte områder, spesielt hvis det er ferge osv). Ved avvik fra dette, vil pasienten få beskjed.

 

Ut av kommunen: Hentetid tilpasses avstand + ferge til behandlingssted. Deretter legger vi til 30 minutter ekstra. Pasienten vil få beskjed ved avvik på mer enn 30 minutter.

 

Dersom pasienten av helsemessige årsaker ikke kan være reiseklar 30 minutter før nødvendig avreisetid, må behandler påføre dette på bestilling til pasientreisekontoret. Hentetid blir da tilpasset behov.

 

Obs! Dersom pasient blir forhindret fra å reise, må vedkommende selv avbestille     

          transport på tlf 05515

 

Pasientreiser St. Olavs Hospital HF er samorganisert med ambulansetjenesten under Klinikk for anestesi og akuttmedisin. Klinikken ønsker å tilby alle pasienter riktig transport ut fra helsemessig behov. Helsemessige behov kan kun vurderes og attesteres av behandler.

 

Pasientreisekontoret har åpent 

 

man – fred fra kl. 0800 – til kl. 1700

Telefonnummer 05515

  

Bjugn kommune, Alf Nebbsgate 2, 7160 Bjugn, tlf: 72 51 95 00, faks: 72 51 95 01, e-post:
Åpningstid: 09.00 - 15.00
til forsiden| til toppen av siden| nettkart| RSS| innlogging
© 2008, Fosen Regionråd og den respektive kommune, utviklet av Bennett AS